دانشکده پزشکی

فعالیت‌های مرکز

 

ویژگی‌های مرکز مهارت‌های بالینی: 

 • امکان تکرار مهارت­ها در محیط امن برای یادگیری عمیق­تر
 • کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (یادگیری مهارت ها)
 • آموزش در جهت احترام به حقوق بیمار در محیطی شبیه سازی شده

موارد استفاده از مرکز مهارت‌های بالینی

 • آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان
 • آموزش بررسی وضعیت سلامت و معاینات فیزیکی
 • برگزاری امتحانات آسکی OSCE
 • برگزاری کارگاه

 

فعالیت‌ها:

 • مسئول هماهنگی زمان برگزاری کلاس ها 
 • مراقبت و حفاظت از تمامی اموال و تجهیزات و لوازم موجود درمرکز مهارتهای بالینی
 • نظارت بر نحوه ی استفاده صحیح از مانکن ها حین تمرین و تدریس
 • فراهم نمودن تمامی  لوازم مصرفی برای تدریس و تمرین به تعداد مورد نیاز
 • درخواست خرید مانکن ها و تجهیزات  وهمچنین درخواست خرید لوازم مصرفی
 • فراهم نمودن فضای مناسب  دما، نور، تهویه  و چیدمان مناسب وسایل، برای برگزاری کلاسها
 • حضور کارشناس مرکزمهارتهای بالینی در کلاس های آموزشی این واحد
 • گزارش کتبی خرابی ها و کمبود امکانات  به مراجع بالاتر
 • هماهنگی با تاسیسات در صورت ایجاد خرابی ها جهت برطرف کردن آن ها
 • دریافت پیشنهادات و درخواستهای اساتید جهت بهبود کیفیت مهارتهای بالینی
 • در صورت کنسل شدن کلاسها هماهنگی با استاد مربوطه جهت برگزاری کلاس جبرانی
 • ارسال گزارش به مراجع بالاتر مبنی بر نحوه برگزاری کلاس های مرکزمهارتهای بالینی اعم از رعایت قوانین مهارتهای بالینی
 • ارائه جدول زمان بندی محتوای دروس  و طرح درس توسط اساتید به مرکز جهت اطلاع و بایگانی درمرکزمهارتهای بالینی
 • هماهنگی لازم در زمان برگزاری امتحانات  مهارت های بالینی