دانشکده پزشکی

آیین نامه عضویت و خدمات

آیین نامه عضویت و خدمات - دریافت فایل

مقررات کتابخانه دانشگاه

  • امانت کتاب فقط با ارائه کارت دانشجویی، به خود شخص انجام می­گیرد
  • مدت امانت کتب 14 روزه می باشد، در صوت تمایل و  اعلام دانشجو این مدت دو بار تمدید خواهد شد
  • تعداد کتب امانتی به دانشجویان کاردانی و کارشناسی 3، دانشجویان کارشناسی ارشد 5 و دانشجویان دکتری و پزشکی 6 عدد می باشد
  • کتب مرجع امانت داده نمی شوند و بایستی در محل کتابخانه مطالعه شوند
  • در صورتیکه کتاب امانت داده شده در تاریخ مقرر به کتابخانه تحویل داده نشود، منجر به ثبت تاخیر خواهد شد. لازم به ذکر است که تاخیرهای هر فرد تا 50 روز (در کل مدت تحصیل) مجاز می باشد و بیشتر از آن باعث ابطال عضویت دانشجو در کتابخانه خواهد شد
  • عضویت هر دانشجو در کتابخانه به صورت ترمیک است، لطفا به منظور تمدید عضویت خود در کتابخانه، در شروع هر ترم تاییدیه تحصیلی خود را به کتابخانه ارائه دهید
  • جهت استفاده از بخش مرجع کتابخانه، ارائه کارت دانشجویی الزامی است
  • استفاده از پایان نامه ها تنها در محل کتابخانه امکان پذیر است و تحت هیچ شرایطی پایان نامه به امانت داده نمی شود
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) جهت فارغ التحصیلی باید یک نسخه پایان نامه صحافی شده به کتابخانه تحویل دهند همچنین فایل های word و pdf متن کامل پایان نامه خود را در سامانه ی "اعلام آمادگی دفاع" (در سایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمان) آپلود نمایند