دانشکده پزشکی

بخش امانت و مراجع

معرفی بخش امانت کتابخانه

فلسفه وجودی  کتابخانه در واقع ارائه خدمات به کاربران آن می باشد. که این وظیفه در بخش امانت نمود بیشتری پیدا می کند. بخش امانت کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با استفاده از دو نفر کتابدار و نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ به کاربران خود ارائه خدمات می کند. شیوه تنظیم کتب در مخزن بر اساس رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC) است و مخزن به صورت قفسه بسته اداره می شود. دانشجویان در هر نوبت می توانند بسته به مقطع تحصیلی خود از 3 تا 6 کتاب را به مدت 14 روز به امانت ببرند و این مدت می تواند در صورت تمایل کاربر تا دو بار تمدید شود . امانت ، تمدید و رزرو کتاب اصلی ترین خدمات این بخش محسوب می شوند.

 

معرفی بخش مرجع کتابخانه

در برخی متون در تعریف منابع مرجع آمده است: "آنچه به آن رجوع می کنند" بنابراین هر منبعی که بتواند برای پاسخ به سوالات کاربران به کار آید، می تواند منبع مرجع به حساب آید. عمدتا" منابع این بخش چند خصوصیت دارند: 1- به طور معمول در نگارش آن ها قصد بر این نبوده که از اوّل تا آخر آن خوانده شوند. 2- به امانت داده نمی شوند. 3 منابعی هستند که عمدتا" گران قیمت اند و توسط چند نویسنده تحریر شده اند. مشخصه کتب مرجع وجود حرف "R"  در ابتدای شمارهء بازیابی کتب لاتین و حرف "م" در ابتدای شمارهء بازیابی کتب فارسی است. منابع موجود در این بخش، به امانت داده نمی شوند و مراجعان می توانند در محل از این منابع استفاده کنند. همچنین در این بخش پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان که حدود 7000   نسخه می باشد، نگهداری می شود.