دانشکده پزشکی

پرسنل کتابخانه

خانم مهرنوش رحیم پور

کارشناس کتابخانه دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن تماس: 31321641

ساعات کاری: 7:30 لغایت 15:30

 

آقای مجید پورنخعی

کارشناس کتابخانه بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

مدرک تحصیلی: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

تلفن تماس:32227924

ساعات کار: 7:30 لغایت 14:30