دانشکده پزشکی

معرفی کتابخانه دانشکده

تاریخچه تشکیل مجموعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به آغاز سال 1363 باز می گردد. کتابخانه ای در طبقه دوم اولین ساختمان اداری دانشگاه  با تعدادی محدود کتاب، که در سال 1364 به سوله های ورزشی دانشگاه، انتقال پیدا می کند با مجموعه ای بالغ بر 2000 جلد کتاب تا سال 1369 و از آن به بعد به سالن سلف سرویس دانشگاه، منتقل می شود. از  1370  کار احداث ساختمان کتابخانه مرکزی به همت ریاست محترم وقت دانشگاه جناب حاج آقا طباطبایی آغاز می شود تا اینکه  در سال 1375 مصادف با عید بزرگ غدیر خم و توسط جناب آقای دکتر جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح می گردد. با بیش از 20000 جلد کتاب، اکنون کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در ساختمان اصلی خود با متراژ  7000  متر مربع  در سه طبقه (طبقه اوّل مخزن، طبقه دوم سالن های مطالعه برادران و خواهران، طبقه سوم سالن امتحانات) با 8 کارمند و حدود 120 هزار جلد کتاب و پایان نامه ارشد و دکتری،  به فعالیت خود ادامه می دهد.

به منظور فراهم سازی بستری مناسب برای تسهیل و بهینه سازی ارائه خدمات به دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی، کتابخانه تخصصی پزشکی در محل کتابخانه مرکزی از سال 1371 شروع به کار کرد و در  سال 1376 به طبقه اوّل ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی منتقل شد. در سال 1380 به محل اصلی خود کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی در طبقه سوم ساختمان منتقل شد و در نهایت در سال 1394 با افتتاح دانشکده پزشکی به محل این دانشکده منتقل گردید.  هم اکنون کتابخانه پزشکی  با مساحتی بیش از 300 متر مربع با حدود 16000 جلد کتاب چاپی و 200 عنوان کتاب الکترونیک در حال سرویس دهی به دانشجویان می باشد. این کتابخانه با اطلاع رسانی و دسترسی مطلوب به منابع و اطلاعات، در راستای اهداف آموزشی   پژوهشی، به عرضه خدمات می پردازد.