دانشکده پزشکی

معرفی اعضا

 

معرفی اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی

 

سرپرست کمیته: تاج پری کلانتری پور (PhD)

دبیرکمیته: آقای هاشمی (دانشجوی پزشکی)

اسامی اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی:

  • اعضاء دانشجویی: رحمانی (دانشجوی پزشکی)، فروغی (دانشجوی پزشکی)، مه سیما فنایی (دانشجوی مامایی)
  • اعضاءهیئت علمی: نجمه امینی زاده، تاج پری کلانتری پور، مریم خاندان، سمیه نیکخواه

اسامی اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی:

دانشجویان پزشکی: سهراب نژاد، سبحانی، خالقی، حسینی، گروهی، رحمانی، لنجانی، کریمی، کلانتری، حسینی قوام، باقری

دانشجویان مامایی: خانم ها واعظی و علویان، دانشجویان ارشد پرستاری: خانم ها لیلا روستا، طیبه دیناری