دانشکده پزشکی

تاریخچه

 

در راستای کمک به توسعه فرهنگ تحقیق و فن‌آوری و ارتقاء سطح کمی و کیفی و هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در تاریخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۵‬ کمیته تحقیقات دانشجویی راه اندازی گردید. امید است که این حرکت در سرمایه گذاری هر چه بیشتر برای توانمند سازی دانشجویان سودمند واقع شود.

‌‌‌‌‌‌

اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی
-ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت دانشجویان پژوهشگر
-گسترش و ارتقاء فرهنگ و مهارت پژوهش بین دانشجویان

-گسترش و ارتقاء فرهنگ و مهارت کار گروهی بین دانشجویان
-ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان

- ایجاد زمینه مناسب به منظور برقراری رابطه علمی و انجام طرح های تحقبقاتی بین اساتید و دانشجویان

‌‌‌‌
حوزه فعالیت های کمیته

- برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با پژوهش شامل:

کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع، کارگاه روش تحقیق مقدماتی، کارگاه روش تحقیق پیشرفته، کارگاه پروپوزال نویسی، کارگاه آنالیز آماری، کارگاه مقاله نویسی، کارگاه اخلاق در پژوهش، کارگاه End-Note ، Word ، Power Point ، Excel و سایر کارگاه های مورد نیاز

حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشجویی (تصویب و حمایت مالی) -

برگزاری و شرکت در همایش ها و جشنواره های دانشجویی -

- اعلام برگزاری کنگره ها و سمینارهای دانشجوئی به دانشکده ها

- حمایت دانشجویان جهت ارائه مقاله در کنگره ها و سمینارها (از لحاظ پرداخت هزینه رفت و برگشت وهزینه ثبت نام با ارائه مدارک مورد نیاز)