دانشکده پزشکی

معرفی اعضا

 

اعضای دفتر توسعه آموزش ( EDO ):

آقای دکتر سید حسن افتخار واقفی PhD ، سید جعفر نصرت آبادی PhD ، نجمه امینی زاده PhD ، تاج پری کلانتری پور PhD

‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌مسئول دفتر توسعه آموزش

نام و نام خانوادگی: تاج پری کلانتری پور

درجه علمی: PhD علوم اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

 

کارشناس دفتر توسعه آموزش

نام و نام خانوادگی: خانم آمنه گل رسان