دانشکده پزشکی

اخبار پژوهشی

قابل توجه همکاران محترم: از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه موارد درخواست ترفیع سالانه و درخواست تشویق و امتیاز مقالات باید فقط از طریق پورتال پژوهشی انجام شود که لینک آن در صفحه اول سایت دانشگاه در قسمت خدمات فناوری اطلاعات می‌باشد.
همکاران محترم، با توجه به اینکه تاریخ پیشنهادی سخنرانی‌ها تقریبی می‌باشد لطفاً حداقل ۱۰ روز قبل از قطعی شدن تاریخ برگزاری سخنرانی، جهت انعکاس آن به حوزه پژوهشی به پژوهش دانشکده اطلاع بدهید.