دانشکده پزشکی

سالن آمفی تئاتر

 

این سالن با 220 نفر گنجایش محل مناسبی برای برگزاری همایش ها و کنفرانس های حوزه پزشکی می باشد.