دانشکده پزشکی

شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهش

 

دکتر سیدحسن افتخار واقفی (رئیس شورا)

دکتر سیدجعفر نصرت‌آبادی (عضو شورا)

دکتر نجمه امینی‌زاده (عضو شورا)

دکتر تاج‌پری کلانتری (عضو شورا)