دانشکده پزشکی

آزمایشگاه ایمونولوژی

کارشناس آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاه فعالیتها عکس
معصومه باقری بن ماری-میکروسکوپ-انکوباتور-روتاتور-سانتریفیوژ-هیتر-هات پلیت مگنت-یخچال-ترازو دیجیتال این آزمایشگاه دارای امکانات لازم برای مقاصد آموزشی دروس عملی ایمونولوژی برای رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی و... بر اساس سرفصل دروس مربوطه فعالیت دارد، ظرفیت پذیرش دانشجو در هر نوبت ۱۵ نفر می باشد.