دانشکده پزشکی

گروه ایمونولوژی

نام ونام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی تلفن ایمیل cv عکس
معصومه باقری مربی کارشناسی ارشد ایمونولوژی ۱۶۵۸ m.bagheri2067@yahoo.com cv