دانشکده پزشکی

معاونت علوم پایه

نام و نام خانوادگی: نجمه امینی زاده

سمت: معاون علوم پایه

مدرک تحصیلی: دکترا علوم تشریحی

cv

تلفن: ۳۱۳۲۱۶۶۳

ایمیل: naminizade@gmail.com