دانشکده پزشکی

تنوع سازی شیوه های پذیرش در واحدهای دانشجو بین الملل و برون مرزی در رشته های علوم پزشکی

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۵ کد : ۲۴۳۳ اطلاعبه و اخبار-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۴۴۰
سومین جلسه «توسعه رشته های علوم پزشکی در واحدهای بین الملل و برون مرزی» در راستای تنوع سازی پذیرش دانشجوی بین الملل و برون مرزی در حوزه علوم پزشکی در روز یکشنبه 22 شهریورماه جاری با حضور دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی، دکتر احسان میرزاده رئیس بازرسی اداره استان ها، دکتر ادهمی مقدم رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان، دکتر بگلو مدیر کل توسعه منابع سلامت، دکتر ابراهیمی مدیر کل واحدهای بین الملل و برون مرزی، دکتر ذاکر مشاور اجرائی ریاست دانشگاه، دکتر شهریاری رئیس واحد امارات، دکتر حراجی رئیس واحد دندانپزشکی تهران، و دکتر شریف نیا رئیس واحد کیش در سازمان مرکزی برگزار گردید.
تنوع سازی شیوه های پذیرش در واحدهای دانشجو بین الملل و برون مرزی در رشته های علوم پزشکی

سومین جلسه «توسعه رشته های علوم پزشکی در واحدهای بین الملل و برون مرزی» در راستای تنوع سازی پذیرش دانشجوی بین الملل و برون مرزی در حوزه علوم پزشکی در روز یکشنبه 22 شهریورماه جاری با حضور دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی، دکتر احسان میرزاده رئیس بازرسی اداره استان ها، دکتر ادهمی مقدم رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان، دکتر بگلو مدیر کل توسعه منابع سلامت، دکتر ابراهیمی مدیر کل واحدهای بین الملل و برون مرزی، دکتر ذاکر مشاور اجرائی ریاست دانشگاه، دکتر شهریاری رئیس واحد امارات، دکتر حراجی رئیس واحد دندانپزشکی تهران، و دکتر شریف نیا رئیس واحد کیش در سازمان مرکزی برگزار گردید.

به گزارش حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- در این نشست، پتانسیل ها و نحوه تعامل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داخل و خارج از کشور از جمله واحد امارات با واحدهای دارای رشته های علوم پزشکی از جمله و واحد دندانپزشکی و داروسازی تهران در زمینه جذب دانشجویان خارجی علوم پزشکی بررسی شد.

در پایان مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش های ذیربط دانشگاه تشکیل و ضوابط و مقررات موجود در این زمینه را بررسی و پیش نویس شیوه نامه اجرایی مربوطه را جهت تصویب در شورا ارائه نمایند.


( ۱ )

نظر شما :