دانشکده پزشکی

موزه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

۰۱ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۰ کد : ۲۴۲۹ اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۸۴۴
موزه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
موزه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

( ۲ )

نظر شما :