دانشکده پزشکی

تسلیت دانشگاهیان واحد کرمان بمناسبت درگذشت فرزند برومند ریاست دانشکده پزشکی

تعداد بازدید:۳۹۱
تسلیت دانشگاهیان واحد کرمان بمناسبت درگذشت فرزند برومند ریاست دانشکده پزشکی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

جناب آقای دکتر کیانوش قاسمی

ریاست محترم دانشکده پزشکی

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری عظیم می‌خواهد. ضایعه درگذشت فرزند برومندتان جناب آقای دکتر امیرحسین قاسمی موجبات تالم و تاثر شدید جامعه دانشگاهی را فراهم آورد. بدینوسیله مراتب تاثر و تالم خود را ابراز نموده و از خداوند منان برای حضرتعالی و بازماندگان صبر و برای آن مرحوم غفران الهی مسالت می نماید.


( ۵ )

نظر شما :