دانشکده پزشکی

از سوی دانشکده پزشکی اعلام شد:

تسلیت دانشگاهیان واحد کرمان بمناسبت درگذشت والده معاون بالینی دانشکده پزشکی

تعداد بازدید:۲۷۰
تسلیت دانشگاهیان واحد کرمان بمناسبت درگذشت والده معاون بالینی دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر خوارزمی

معاونت محترم بالینی دانشکده پزشکی

ضایعه درگذشت والده ارجمندتان موجبات تالم و تاثر شدید جامعه دانشگاهی را فراهم آورد. بدینوسیله مراتب تاثر و تالم خود را ابراز نموده و از خداوند منان برای حضرتعالی و بازماندگان صبر و برای آن مرحومه غفران الهی مسالت می نماید.

 

ضمنا مراسم ترحیم آن مرحومه بدین شرح است:


نظر شما :