دانشکده پزشکی

نشست صمیمی اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی با تیم اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت

تعداد بازدید:۶۵۶
جلسه پرسش و پاسخ پیرامون فرآیندهای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد. در این جلسه تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشکده به بیان نقطه نظرات و مسائل آموزشی پرداختند.
نشست صمیمی اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی با تیم اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت

 


( ۱۲ )

نظر شما :