دانشکده پزشکی

بازدید ریاست دانشگاه استان از بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

تعداد بازدید:۶۷۴
دکتر علیرضا منظری توکلی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در بازدید از بیمارستان پیامبر اعظم(ص) از نزدیک با دانشجویان رشته های پزشکی واحد کرمان دیدار و با اساتید بخش بالینی گفتگو کرد.
بازدید ریاست دانشگاه استان از بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


( ۵ )

نظر شما :