دانشکده پزشکی

دکتر خوارزمی خبر داد:

برگزاری آزمون پایان بخش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | ۲۲:۰۳ کد : ۱۳۵۰۵ اخبار تصویری-سایت زیرمجموعه اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۰۹
آزمون پایان بخش داخلی و ارولوژی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان یکشنبه بیستم مرداد ماه سال جاری در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) برگزار شد.
برگزاری آزمون پایان بخش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمان، دکتر شراره خوارزمی معاون بالینی دانشکده علوم پزشکی واحد 
کرمان، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را از جمله ضروریات آموزش با کیفیت دانست و گفت: برنامه‌ریزی درست در روند اجرا و انجام آزمون می‌تواند شرایط مطلوب و بھینه‌ای در فرآیند ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو حاصل نماید.

خوارزمی با بیان اینکه در طول دوره استاجری دانشجویان در دو گروه مستقل، بخش‌ھای داخلی و ارولوژی را گذرانده‌اند، اظھارکرد: بخش داخلی طی مدت سه ماه با حضور اساتیدی ھمچون خانم‌ھا دکتر فاطمه صوراسرافیل، فرناز صفا و فاطمه سلاجقه و آقایان دکتر دلکش، دکتر محمد دھقانی و دکتر محمدرضا حسین‌زاده به مدیر گروھی دکتر حسین طھماسبی برگزار شد و در پایان بخش نیز آزمون مربوطه با حضور اساتید یاد شده در دو بخش شفاھی و کتبی برگزار شد.

وی افزود: ھمچنین بخش ارولوژی به مدیر گروھی دکتر آرمین و با حضور خانم دکتر نظری و دکتر محسن کارور طی 30 روز تشکیل و با برگزاری آزمون شفاھی ،این بخش بیستم مرداد ماه سال جاری به پایان رسید.

دانشجویان ورودی سال 1394 پزشکی عمومی واحد کرمان در طول دوره استاجری به ترتیب در دو گروه بخش‌ھای داخلی و ارولوژی را به پایان رساندند که خانم‌ھا فروغ خالقی نژاد، فائزه رحیمی سرچشمه، الھام میرزا علی، ساناز سرباز حسینی، فاطمه کلانتری، زھرا حسینی قوام و سمیرا  کلانتری و آقایان محمد علی خزایی و محمد رضا سحراب زاده بعنوان گروه اول در بخش داخلی و خانم‌ھا فاطمه باقری، زھرا فروغی، فاطمه رحمانی، فاطمه گروھی،تینا نریمانی و آقایان وحید ھاشمی، پرھام ابویی و معین سبحانی در بخش ارولوژی آموزش دیدند.


( ۳ )

نظر شما :