دانشکده پزشکی

جزئیات مصوبات هیات عالی جذب در حوزه علوم پزشکی اعلام شد

۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳ کد : ۱۳۱۰۶ اطلاعبه و اخبار-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۱۷۱
هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی یکبار و دانشگاه‌های علوم پزشکی کم برخوردار دو بار در سال فراخوان جذب هیات_علمی اعلام کنند.
جزئیات مصوبات هیات عالی جذب در حوزه علوم پزشکی اعلام شد

هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی یکبار و دانشگاه‌های علوم پزشکی کم برخوردار دو بار در سال فراخوان جذب هیات_علمی اعلام کنند.
از سال ۹۲ به طور متوسط ۱۲۰۰ نفر عضو هیات علمی جذب شده است. با توجه به بازنشستگی حدود ۱۹۰۰ نفر عضو هیات علمی در طول پنج سال گذشته و تحصیل حدود ۲۵۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در وزارت بهداشت و به منظور جبران کمبود اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی بناچار و متاسفانه افرادی که متعهد به خدمت به عنوان ضریب کا (k) به وزارت بهداشت بوده اند را به عنوان عضو هیات علمی موقت به دانشگاه‌های علوم پزشکی تزریق کنیم تا در امور مربوط به آموزش علوم پزشکی خللی وارد نشود.
مقرر شد فرآیند جذب اعضای هیئت علمی براساس سند آمایش سرزمینی و کلان مناطق ۱۰ گانه کشور صورت گرفت.


نظر شما :