دانشکده پزشکی

صدور مجوز سه مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸ کد : ۱۲۹۰۸ اطلاعبه و اخبار-سایت زیرمجموعه
تعداد بازدید:۱۹۷
موافقت اصولی جهت فعالیت سه مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شد.
صدور مجوز سه مرکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از معاونت علوم پزشکی، دومین جلسه شورای عالی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مدارک و مستندات ارسالی از واحدهای علوم و تحقیقات، شاهرود و زاهدان جهت تاسیس و راه اندازی مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت و با تأسیس سه مرکز تحقیقاتی جدید در این واحدهای دانشگاهی با انجام تغییراتی در عناوین و اعضای هیأت مؤسس پیشنهادی، موافقت شد.

شورای عالی سیاستگذاری مراکز تحقیقاتی با اخذ تفویض اختیار از شورای گسترش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به بررسی تخصصی مدارک و مستندات ارسالی از واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی این دانشگاه جهت راه اندازی مرکز تحقیقاتی جدید در حوزه علوم پزشکی اقدام می کند.


( ۱ )

نظر شما :