دانشکده پزشکی

اخبار

نشست صمیمانه اعضای تیم ارزیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

نشست صمیمانه اعضای تیم ارزیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان عصر امروز نشست صمیمانه اعضای تیم ارزیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به مدت سه ساعت در مهمانسرای واحد و بدون حضور مسئولین دانشگاهی برگزار شد

ادامه مطلب
نشست صمیمی اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی با تیم اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت

نشست صمیمی اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی با تیم اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون فرآیندهای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد. در این جلسه تعدادی از اعضاء هیأت علمی دانشکده به بیان نقطه نظرات و مسائل آموزشی پرداختند.

ادامه مطلب