دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
موزه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تابلوی اعلانات

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اخبار و اطلاعیه ها
اوقات شرعی
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :